Tarievenlijst Bilts OndernemersNieuws

oplage                     2.000 exemplaren

verschijnt                 4 x per jaar

verspreiding             naar en via ondernemers in De Bilt

drukprocedé            full colour offset

tarievenlijst BON2015